Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

април 2010 - Отсъствия от пленарна зала

Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат

април 2010 - Отсъствия от заседания на комисии