Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

август 2011 - Отсъствия от заседания на комисии