Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

януари 2014 - Отсъствия от заседания на комисии