Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

ноември 2015 - Отсъствия от заседания на комисии