Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

април 2016 - Отсъствия от заседания на комисии