Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

юни 2016 - Отсъствия от заседания на комисии