Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

септември 2017 - Отсъствия от заседания на комисии