Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

април 2018 - Отсъствия от заседания на комисии