Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по въпросите на гражданското общество
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МУСТАФА ЗИНАЛ ХАСАН
МУСТАФА ЗИНАЛ ХАСАН
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПАСКОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПАСКОВ
член
20/07/2001 - 05/09/2001
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
член
11/12/2003 - 17/06/2005
Информация
ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА
ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА
член
29/07/2004 - 17/06/2005
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА-ВАРАДИНОВА
ИРЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА-ВАРАДИНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА
МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МИЛЕНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА-ЯНАКИЕВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА-ЯНАКИЕВА
член
16/07/2004 - 17/06/2005
Информация
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
член
18/09/2002 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
член
20/07/2001 - 18/09/2002
Информация
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
член
20/07/2001 - 11/12/2003
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
член
20/09/2001 - 17/06/2005
Информация
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
член
20/07/2001 - 29/07/2004
Информация