Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по труда и социалната политика
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА БРЪНЧЕВА
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА БРЪНЧЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
20/07/2001 - 31/10/2001
Информация
АСЕН ЛЮБЕНОВ ДУРМИШЕВ
АСЕН ЛЮБЕНОВ ДУРМИШЕВ
член
31/10/2001 - 17/06/2005
Информация
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
член
20/09/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
член
13/11/2002 - 25/06/2004
Информация
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПАСКОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПАСКОВ
член
20/07/2001 - 05/09/2001
Информация
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
член
03/04/2003 - 29/07/2004
Информация
КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
член
03/08/2001 - 17/06/2005
Информация
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МУСТАФА ЗИНАЛ ХАСАН
МУСТАФА ЗИНАЛ ХАСАН
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ
НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
член
20/07/2001 - 13/11/2002
Информация
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЧУКАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЧУКАНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
член
20/07/2001 - 03/08/2001
Информация
СИЛВИЯ ДИНКОВА БАДЪНКОВА
СИЛВИЯ ДИНКОВА БАДЪНКОВА
член
16/03/2005 - 17/06/2005
Информация
СИЛВИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
член
20/07/2001 - 07/04/2005
Информация
СТАНИМИР НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ
СТАНИМИР НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ
член
28/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ТАНЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
член
20/07/2001 - 21/09/2001
Информация
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация