Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по околната среда и водите
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
АЛЕКСИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ
ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА
ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
член
20/07/2001 - 04/10/2001
Информация
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИУС ЦАКОВ ЦАКОВ
МАРИУС ЦАКОВ ЦАКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
член
20/07/2001 - 05/09/2001
Информация
НАДЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
член
11/03/2005 - 17/06/2005
Информация
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
член
04/10/2001 - 21/04/2005
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ
член
20/07/2001 - 25/10/2002
Информация
СВЕТЛИН ИЛИЕВ БЕЛЧИЛОВ
СВЕТЛИН ИЛИЕВ БЕЛЧИЛОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
СТАНКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
СТАНКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
член
28/04/2005 - 17/06/2005
Информация
СТИЛИЯН ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
СТИЛИЯН ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
член
25/10/2002 - 17/06/2005
Информация
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
член
20/09/2001 - 03/04/2003
Информация
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
член
20/07/2001 - 11/03/2005
Информация