Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по енергетика
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА
член
20/07/2001 - 15/04/2005
Информация
ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР МИЛКОВ ЛАМБОВСКИ
ДИМИТЪР МИЛКОВ ЛАМБОВСКИ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ
ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ
член
15/05/2002 - 17/06/2005
Информация
ИСМЕТ ЯШАРОВ САРАЛИЙСКИ
ИСМЕТ ЯШАРОВ САРАЛИЙСКИ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КАМЕН СТОЯНОВ ВЛАХОВ
КАМЕН СТОЯНОВ ВЛАХОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮДМИЛ СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ
ЛЮДМИЛ СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ
член
20/07/2001 - 30/11/2001
Информация
ЛЮЦКАН ИЛИЕВ ДАЛАКЧИЕВ
ЛЮЦКАН ИЛИЕВ ДАЛАКЧИЕВ
член
30/11/2001 - 17/06/2005
Информация
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
член
20/07/2001 - 14/03/2002
Информация
НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ
член
03/04/2003 - 29/07/2004
Информация
ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ
ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
член
25/06/2004 - 14/04/2005
Информация
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
член
20/07/2001 - 16/07/2004
Информация