Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по културата
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ
ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ
зам.-председател
20/07/2001 - 14/04/2005
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНТОНИНА БОНЧЕВА БОНЕВА
АНТОНИНА БОНЧЕВА БОНЕВА
член
24/03/2004 - 17/06/2005
Информация
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
член
20/07/2001 - 16/07/2004
Информация
ДЖЕВАТ ЯШАР МЕХМЕД
ДЖЕВАТ ЯШАР МЕХМЕД
член
28/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
член
29/07/2004 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
член
14/03/2002 - 24/03/2004
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
член
20/07/2001 - 14/03/2002
Информация
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
член
03/04/2003 - 16/07/2004
Информация
ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ
ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ
ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация