Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт и телекомуникации
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
председател
10/10/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
председател
20/07/2001 - 05/09/2001
Информация
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИСМЕТ ЯШАРОВ САРАЛИЙСКИ
ИСМЕТ ЯШАРОВ САРАЛИЙСКИ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА
член
20/07/2001 - 15/04/2005
Информация
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ
член
02/08/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
03/04/2003 - 29/07/2004
Информация
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КАЛОЯНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КАЛОЯНОВ
член
11/03/2005 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
член
20/07/2001 - 02/08/2001
Информация
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
член
20/07/2001 - 10/10/2001
Информация
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮЦКАН ИЛИЕВ ДАЛАКЧИЕВ
ЛЮЦКАН ИЛИЕВ ДАЛАКЧИЕВ
член
31/10/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАРИНОВ
член
28/04/2005 - 17/06/2005
Информация
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
член
20/07/2001 - 23/02/2005
Информация
ПЕНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация