Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група Коалиция Атака
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
председател на ПГ
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
зам.-председател на ПГ
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
зам.-председател на ПГ
13/07/2005 - 09/08/2006
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
зам.-председател на ПГ
14/11/2007 - 17/06/2009
Информация
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
зам.-председател на ПГ
13/07/2005 - 29/07/2005
Информация
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
зам.-председател на ПГ
13/07/2005 - 15/03/2006
Информация
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
член
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
член
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ
член
13/07/2005 - 02/02/2006
Информация
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
член
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
член
13/07/2005 - 07/11/2007
Информация
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
член
30/05/2007 - 17/06/2009
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
член
13/07/2005 - 20/05/2007
Информация
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
член
13/07/2005 - 20/05/2007
Информация
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
член
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
член
13/07/2005 - 29/07/2005
Информация
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
член
13/07/2005 - 08/02/2006
Информация
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
11/03/2009 - 17/06/2009
Информация
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
член
13/07/2005 - 04/10/2006
Информация
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ
член
13/07/2005 - 21/07/2005
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
13/07/2005 - 14/11/2007
Информация
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
член
13/07/2005 - 17/06/2009
Информация
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
член
13/07/2005 - 29/07/2005
Информация
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
член
30/05/2007 - 09/04/2009
Информация