Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група Ред, законност и справедливост
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
председател на ПГ
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
зам.-председател на ПГ
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
зам.-председател на ПГ
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
секретар на ПГ
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ
БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
член
10/04/2009 - 10/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
член
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
член
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
член
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
член
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
член
10/04/2009 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
член
24/06/2009 - 25/06/2009
Информация