Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правни въпроси
31/01/2007, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Обсъждане на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-109/6.12.06 г., внесен от Министерския съвет.
2. Обсъждане на първо четене на Законопроектите за изменение идопълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-92,/5.7.06 г., внесен от Волен Сидеров и група народни представители; № 654-01-98/17.7.06 г., внесен от Владимир Кузов, № 654-01-113/4.8.06 г., внесен от Владимир Кузов, № 654-01-117/9.8.06 г., внесен от Светослав Спасов и Мария Ангелиева, № 654-01-137/31.10.06 г., внесен от Елеонора Николова, Димитър Абаджиев, Мария Капон, № 654-01-138/1.11.06 г., внесен от Елиана Масева, Екатерина Михайлова, Атанас Атанасов, № 654-01-141/1.11.06 г., внесен от Минчо Христов и Стела Банкова, № 654-01-150/22.11.06 г., внесен от Яни Янев, Мая Манолова и Четин Казак и № 754-01-11/24.1.07 г., внесен от Йордан Цонев.
3. Обсъждане на общия проект по Проектите за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 654-02-14/2.02.06 г., внесен от Петър Стоянов и група народни представители; № 654-02-50/7.04.06 г., внесен от Христо Кирчев; № 654-02-85/6.07.06 г., внесен от Мария Капон; № 654-02-109/2.11.06 г., внесен от Георги Пирински и група народни представители и № 654-02-110/3.11.06 г., внесен от Радослав Илиевски .
Форма за търсене
Ключова дума