Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правни въпроси
21/06/2007, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356

1. Обсъждане на второ четене на Законопроекта за съдебната власт, № 702-01-15/11.04.07 г., внесен от Министерски съвет-продължение-втора част.
2. Обсъждане на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 754-01-77/5.6.07 г., внесен от Камелия Касабова и Милен Велчев.
3. Обсъждане на второ четене на проекта на Граждански процесуален кодекс, № 602-01-38/11.05.06 г., внесен от Министерския съвет – продължение -част трета
Форма за търсене
Ключова дума