Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правни въпроси
27/06/2007, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Обсъждане на проект за решение за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България, № 754-02-59/21.6.07 г., внесен от Михаил Миков.
2. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, № 702-02-29/18.6.07 г., внесен от Министерския съвет.
3. Обсъждане на Определението на Конституционния съд от 19.06.2007 г., получено на 22.06.2007 г. с приложено искането на главния прокурор на Република България, с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 5/2007 г., за даване на задължително тълкуване на чцл. 130а, т. 2 от Конституцията (обн., ДВ, бр. 27/2007 г.), относно обхвата и съдържанието на правомощието на министъра на правосъдието да управлява имуществото на съдебната власт.
4. Обсъждане на второ четене на Законопроекта за съдебната власт, № 702-01-15/11.04.07 г., внесен от Министерски съвет-продължение-втора част.
Форма за търсене
Ключова дума