Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правни въпроси
04/03/2009, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Приемане на общия законопроект на приетите на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-3/19.01.09 г., внесен от Министерски съвет; № 854-01-117/17.10.08 г., внесен от Бойко Великов и група народни представители; № 854-01-48/15.5.08 г., внесен от Елеонсора Николова и Мария Капон.
2. Обсъждане на второ четене на Законопроекта за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 802-01-102/17.12.08 г., внесен от Министерския съвет-продължение.
По точка трета съвместно заседание с Комисията по въпросите на държавната администрация от 16.00 ч:
3. Обсъждане на първо четене на Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, № 954-01-31/6.02.09 г., внесен от Иван Костов и група народни представители и № 954-01-41/23.02.09 г., внесен от Татяна Дончева и група народни представители.
Форма за търсене
Ключова дума