Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 14/11/2007
Информация
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
зам.-председател
30/05/2008 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
член
31/03/2006 - 20/05/2007
Информация
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ
ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
член
24/08/2005 - 31/03/2006
Информация
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
член
20/02/2008 - 02/07/2008
Информация
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
член
24/08/2005 - 09/11/2007
Информация
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 30/05/2008
Информация
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
член
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация