Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по външна политика
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
зам.-председател
12/10/2005 - 25/06/2009
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛЬОША МАКОВ ДАКОВ
АЛЬОША МАКОВ ДАКОВ
член
07/06/2007 - 18/07/2007
Информация
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
11/07/2007 - 25/06/2009
Информация
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОБРОМИР МАРТИНОВ ЗАДГОРСКИ
ДОБРОМИР МАРТИНОВ ЗАДГОРСКИ
член
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА
ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РОСЕН ЗЛАТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
РОСЕН ЗЛАТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
член
14/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ
ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация