Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по отбраната
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
председател
24/08/2005 - 16/10/2008
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
председател
16/10/2008 - 25/06/2009
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 24/01/2008
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
зам.-председател
30/01/2008 - 25/06/2009
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
16/10/2008 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
член
31/03/2006 - 27/02/2009
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
член
24/08/2005 - 20/06/2006
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
член
24/08/2005 - 16/10/2008
Информация
ИВО ПЕТРОВ СЕФЕРОВ
ИВО ПЕТРОВ СЕФЕРОВ
член
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
24/01/2008 - 25/06/2009
Информация
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
член
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
член
09/04/2009 - 25/06/2009
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
24/08/2005 - 30/01/2008
Информация
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
член
07/07/2006 - 25/06/2009
Информация