Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по земеделието и горите
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
председател
24/08/2005 - 27/02/2009
Информация
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
председател
09/04/2009 - 25/06/2009
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
зам.-председател
30/01/2008 - 25/06/2009
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 30/01/2008
Информация
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
член
24/08/2005 - 30/01/2008
Информация
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
член
24/08/2005 - 09/04/2009
Информация
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
член
24/08/2005 - 17/10/2007
Информация
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
член
09/04/2009 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА
МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
член
14/02/2008 - 25/06/2009
Информация
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ
ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
04/11/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
член
30/01/2008 - 25/06/2009
Информация
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ
член
17/10/2007 - 25/06/2009
Информация
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЮКСЕЛ АЛИ ХАТИБ
ЮКСЕЛ АЛИ ХАТИБ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЮСЕИН АПТУЛА ДЖЕМИЛ
ЮСЕИН АПТУЛА ДЖЕМИЛ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
член
24/08/2005 - 11/12/2007
Информация