Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по образованието и науката
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
зам.-председател
30/01/2008 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 24/01/2008
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
24/08/2005 - 29/06/2007
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
член
11/07/2007 - 25/06/2009
Информация
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
член
24/08/2005 - 20/06/2006
Информация
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
член
07/07/2006 - 25/06/2009
Информация
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
член
24/08/2005 - 30/01/2008
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 07/07/2006
Информация
МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА
МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
член
24/01/2008 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
член
29/06/2007 - 25/06/2009
Информация