Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по образованието и науката
E-mail: kon@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: (+359 2) 986 27 28; (+359 2) 939 35 76; Факс: (+359 2) 981 63 62
Ели Михайловa