Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по здравеопазването
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
зам.-председател
30/01/2008 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 24/01/2008
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ
ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
24/08/2005 - 30/01/2008
Информация
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
член
24/01/2008 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
23/05/2008 - 25/06/2009
Информация
ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
31/03/2006 - 25/06/2009
Информация
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕРДИНЧ ИЛИЯЗ ХАДЖИЕВ
ЕРДИНЧ ИЛИЯЗ ХАДЖИЕВ
член
24/08/2005 - 24/04/2008
Информация
ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА
ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
член
24/08/2005 - 31/03/2006
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ
член
24/08/2005 - 14/02/2008
Информация
РАДОСЛАВ НЕНКОВ ГАЙДАРСКИ
РАДОСЛАВ НЕНКОВ ГАЙДАРСКИ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
член
24/08/2005 - 27/09/2007
Информация
РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ
РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
член
14/02/2008 - 25/06/2009
Информация
СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА
СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА
член
27/09/2007 - 25/06/2009
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
20/02/2008 - 24/04/2008
Информация