Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
председател
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
председател
24/08/2005 - 24/01/2008
Информация
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЮКСЕЛ АЛИ ХАТИБ
ЮКСЕЛ АЛИ ХАТИБ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА
АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
член
24/08/2005 - 14/09/2005
Информация
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
31/03/2006 - 25/06/2009
Информация
ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА
МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА
НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА
член
05/10/2005 - 31/03/2006
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
член
24/01/2008 - 25/06/2009
Информация
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
член
24/08/2005 - 14/02/2008
Информация
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
член
14/02/2008 - 25/06/2009
Информация