Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по околната среда и водите
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РОСЕН ЗЛАТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
РОСЕН ЗЛАТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
член
20/02/2008 - 13/03/2008
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕРДИНЧ ИЛИЯЗ ХАДЖИЕВ
ЕРДИНЧ ИЛИЯЗ ХАДЖИЕВ
член
24/08/2005 - 24/04/2008
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ
НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ
член
24/08/2005 - 22/05/2009
Информация
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ
ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
член
04/11/2005 - 25/06/2009
Информация
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
член
13/03/2008 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
член
04/11/2005 - 25/06/2009
Информация
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
член
24/08/2005 - 14/11/2007
Информация
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ЮСЕИН АПТУЛА ДЖЕМИЛ
ЮСЕИН АПТУЛА ДЖЕМИЛ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация