Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по околната среда и водите
E-mail: env422@nt52.parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 422
Телефон: (+359 2) 939 34 69 (+359 2) 939 30 08 (+359 2) 939 21 33 (+359 2) 939 32 47 (+359 2) 986 27 59; Факс: (+359 2) 987 50 11