Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по културата
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
член
13/03/2008 - 25/06/2009
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ
БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОНЧО СТЕФАНОВ ЦОНЧЕВ
ДОНЧО СТЕФАНОВ ЦОНЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
член
24/08/2005 - 13/03/2008
Информация
РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ
РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация