Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по политиката при бедствия и аварии
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
зам.-председател
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 24/01/2008
Информация
ФИДЕЛ ДИМИТРОВ БЕЕВ
ФИДЕЛ ДИМИТРОВ БЕЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
24/08/2005 - 11/07/2007
Информация
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
член
11/07/2007 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
член
29/06/2007 - 25/06/2009
Информация
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
член
24/08/2005 - 24/04/2008
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
24/01/2008 - 25/06/2009
Информация
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
член
30/05/2008 - 25/06/2009
Информация
ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
член
24/08/2005 - 07/07/2006
Информация