Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Временна комисия за промени в изборното законодателство
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
председател
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
член
13/03/2009 - 22/04/2009
Информация