Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 26/07/2013
Информация
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
зам.-председател на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
зам.-председател на ПГ
12/12/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
секретар на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
секретар на ПГ
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЕКОВА
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЕКОВА
член
02/04/2014 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
член
21/05/2013 - 19/02/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
член
21/05/2013 - 03/12/2013
Информация
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
член
21/05/2013 - 28/05/2014
Информация
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
член
27/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 19/03/2014
Информация
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
член
21/05/2013 - 19/06/2014
Информация
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
член
26/02/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ
ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ
член
21/05/2013 - 10/07/2013
Информация
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
член
21/05/2013 - 03/10/2013
Информация
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
член
21/05/2013 - 17/02/2014
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
член
31/07/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТКО КЪНЧЕВ ТОТЕВ
ПЕТКО КЪНЧЕВ ТОТЕВ
член
27/06/2014 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
член
31/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
член
21/05/2013 - 10/12/2013
Информация
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
член
09/10/2013 - 05/08/2014
Информация
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
член
21/05/2013 - 19/06/2014
Информация
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
21/05/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА
член
21/05/2013 - 12/12/2013
Информация
ЦОНКА ИЛИЕВА КАСНАКОВА-ИВАНОВА
ЦОНКА ИЛИЕВА КАСНАКОВА-ИВАНОВА
член
24/07/2014 - 05/08/2014
Информация