Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
член
11/09/2013 - 16/01/2014
Информация
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
член
11/09/2013 - 19/02/2014
Информация
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
член
19/06/2013 - 13/06/2014
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
член
16/01/2014 - 05/08/2014
Информация
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация