Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
зам.-председател
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
член
11/09/2013 - 16/07/2014
Информация
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
член
11/09/2013 - 16/07/2014
Информация
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
член
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
член
11/09/2013 - 06/03/2014
Информация
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
член
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация