Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
АТАНАС СТОЙНОВ ПЪДЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
член
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
член
19/06/2013 - 31/01/2014
Информация
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация