Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
председател
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
зам.-председател
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
зам.-председател
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
зам.-председател
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
член
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
член
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
01/08/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
член
03/07/2013 - 05/02/2014
Информация
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
член
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
член
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
член
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
ХАМИ ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ
член
03/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ
член
03/07/2013 - 01/08/2013
Информация