Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
11/09/2013 - 26/03/2014
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
ЗОРАН АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
член
26/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
член
28/05/2014 - 05/08/2014
Информация
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
член
19/06/2013 - 28/05/2014
Информация
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация