Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
председател
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
зам.-председател
03/10/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
зам.-председател
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
зам.-председател
12/07/2013 - 01/08/2013
Информация
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
РАДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
зам.-председател
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
член
01/08/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
член
11/09/2013 - 06/03/2014
Информация
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
член
12/07/2013 - 03/10/2013
Информация
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
член
11/09/2013 - 06/03/2014
Информация
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
член
11/09/2013 - 03/10/2013
Информация
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
член
03/10/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация