Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
член
19/06/2013 - 27/06/2014
Информация
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация