Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
председател
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
председател
19/06/2013 - 31/01/2014
Информация
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА
зам.-председател
19/06/2013 - 05/02/2014
Информация
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
зам.-председател
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
член
01/08/2013 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОРИСОВ
член
19/06/2013 - 26/07/2013
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
член
19/06/2013 - 18/02/2014
Информация
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
член
20/11/2013 - 05/02/2014
Информация
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ПОПОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
член
19/06/2013 - 05/09/2013
Информация
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
член
16/01/2014 - 05/08/2014
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
член
11/09/2013 - 16/01/2014
Информация
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
член
11/09/2013 - 19/06/2014
Информация
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация