Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
председател
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
зам.-председател
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
зам.-председател
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
зам.-председател
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
член
01/08/2013 - 05/08/2014
Информация
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
член
11/09/2013 - 03/10/2013
Информация
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
КАЛИН ИВАНОВ МИЛЧЕВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА
член
03/10/2013 - 16/07/2014
Информация
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
член
11/09/2013 - 03/10/2013
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
член
11/09/2013 - 16/07/2014
Информация
КРИСТИЯН РОБЕРТ ДИМИТРОВ
КРИСТИЯН РОБЕРТ ДИМИТРОВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
член
01/08/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
член
11/09/2013 - 16/07/2014
Информация
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член
12/07/2013 - 05/08/2014
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
член
16/10/2013 - 05/08/2014
Информация