Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
председател на ПГ
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
председател на ПГ
10/05/2016 - 26/01/2017
Информация
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
съпредседател на ПГ
11/01/2016 - 10/05/2016
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
съпредседател на ПГ
11/01/2016 - 10/05/2016
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
съпредседател на ПГ
11/01/2016 - 10/05/2016
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
зам.-председател на ПГ
10/05/2016 - 26/01/2017
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
зам.-председател на ПГ
10/05/2016 - 26/01/2017
Информация
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
зам.-председател на ПГ
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
зам.-председател на ПГ
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
зам.-председател на ПГ
27/10/2014 - 10/05/2016
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
зам.-председател на ПГ
10/05/2016 - 26/01/2017
Информация
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
секретар на ПГ
10/05/2016 - 26/01/2017
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
секретар на ПГ
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
член
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
член
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН
член
27/10/2014 - 28/11/2014
Информация
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
член
27/10/2014 - 10/05/2016
Информация
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
член
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
член
27/10/2014 - 28/11/2014
Информация
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
член
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
член
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
член
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
член
27/10/2014 - 11/01/2016
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
член
27/10/2014 - 26/01/2017
Информация