Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
28/01/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на туризма, Българска стопанска камара, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, граждански организации.
  Законопроектът беше представен от народния представител Любомир Владимиров. Според мотивите на вносителите пълната забрана на тютюнопушенето в закрити помещения е довела до нарастване на безработица в заведенията за обществено хранене, поради спад в оборота, а също така и до по-малко приходи в бюджета и ограничаване на свободния избор на гражданите сами да вземат решения за своето здраве и начин на живот.
  Със законопроекта се предвижда да се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения на летищата и зали за консумация в дискотеки, бистра, ресторанти и други. Тези места трябва задължително да са обозначени като такива и да отговарят на определени нормативно разписани изисквания. Предвижда се също така, собствениците на заведения за хранене и развлечение с площ под 70 кв. м., сами да избират дали в заведението няма да се допуска тютюнопушене или изцяло ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения. В този случай са приложими изискванията като към заведенията със самостоятелно обособени помещения.
  В свое писмено становище от Министерство на туризма посочват, че не разполагат с официални статистически данни за спад в оборотите, вследствие на пълната забрана на тютюнопушенето, а официалните данни на Националния статистически институт не показват устойчива тенденция за намаляване на заетостта в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.
  Заместник-председателят на комисията Полина Карастоянова отбеляза, че отмяната на пълната забрана по-скоро би довела до загуби за туризма, защото в световните каталози за предстоящите туристически сезони България вече е рекламирана като държава без тютюнев дим.
  Народните представители от ПГ „БСП лява България“ заявиха, че забраната ограничава свободния избор, а количеството на продадените цигари и рязани тютюни се е увеличило, което показва, че целта да се ограничи потреблението им не е постигната.
  От Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация се обявиха за ясно регламентиране на изискванията към местата, в които се позволява тютюнопушенето, а не за закон, който не се спазва и контролът, по който е силно занижен.
  Народният представител Мартин Димитров изказа мнение, че хаотичното поведение в законодателството не е положителен сигнал към бизнеса и обществото и акцент би трябвало да се постави върху спазването на забраната, а не върху нейната отмяна.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – трима, “Против” – 11 и „Въздържали се“ – четирима народни представители.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума