Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
08/04/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 8 април 2015 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите – Павел Гуджеров – заместник-министър, Боряна Каменова – директор на дирекция „Политика по изменение на климата”, Венета Борикова – началник отдел „Международни механизми за търговия с емисии”; представители на организации на гражданското общество.
  Законопроектът бе представен от Павел Гуджеров – заместник-министър на околната среда и водите.
  Според вносителя целта на предложения законопроект са промени, произтичащи от транспонирането на консолидираната версия на Директива 2003/87/ЕО и всички нейни изменения, включително Директива 2008/101/ЕО.
  Законопроектът предвижда прецизиране на текстове и включване на нови такива, транспониращи по-пълно текстовете на Директива 2003/87/ЕО.

  С последващото гласуване с резултати: „За” – 16 народни представители, без „Въздържали се” и „Против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 502-01-24, внесен от Министерски съвет на 30.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума