Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
22/04/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 553-01-31 от 24.04.2015 г.

  по проекта за решение за преобразуване на частното висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление” и със седалище в Пловдив в специализирано частно „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт” – Пловдив, № 502-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по проекта за решение за преобразуване на частното висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление” и със седалище в Пловдив в специализирано частно „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт” – Пловдив, № 502-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 22 април 2015 г., разгледа и обсъди проекта за решение за преобразуване на частното висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление” и със седалище в Пловдив в специализирано частно „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт” – Пловдив, № 502-03-4.
  На заседанието присъстваха: професор Тодор Танев – министър на образованието и науката и представители на работодателски и синдикални организации.
  Проектът за решение бе представен от министър Танев.
  Подчертано беше, че това не е проект за създаване на ново висше учебно заведение, а за повишаване степента на съществуващо такова.
  Според вносителя в практиката колежанското висше образование се сблъсква с известна доза недоверие от страна на някои работодатели и мениджъри като образователно-квалификационната степен професионален бакалавър е трудно разпознаваема както у нас, така и в чужбина.
  Съществуващата правна рамка действа дискриминационно във връзка с придобиването на магистърска степен от професионалните бакалаври, като им дава възможност да продължат своето образование само в същото професионално направление.
  Това са основните мотиви за искането за преобразуването, като специализираното частно висше училище ще бъде приемник на частния самостоятелен колеж.
  Преобразуването не оказва пряко влияние върху държавния бюджет.
  Проектът за преобразуването на колежа във висше училище е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.
  За необходимостта от съществуването на специализираното висше училище „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт” е налице категорична подкрепа от национално представителни организации; органи на местното самоуправление и териториалната администрация; местни и чужди неправителствени организации; стопански субекти; студенти и родители.

  След гласуване с резултати: „За” – 16 народни представители и един „Въздържал се” Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за преобразуване на частното висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление” и със седалище в Пловдив в специализирано частно „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт” – Пловдив, № 502-03-4, внесен от Министерски съвет на 05.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума