Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
20/04/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-15 от 21.04.2016 г.

  по Проекта за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание, № 654-02-30, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Проекта за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание, № 654-02-30, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 20 април 2016 г., разгледа и обсъди проекта за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание, № 654-02-30, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г.
  Проектът за решение бе представен от н.п. Мартин Димитров.
  Според вносителя в предложения проект за нови правила за провеждане на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията са заложени два нови момента, а именно: удължаване на срока за излъчване на кандидатури от 7 на 21 дни и даване възможност на неправителствени и професионални организации да правят обосновани предложения за кандидати, които да бъдат евентуално припознати от народни представители.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 4 гласа, „Въздържали се” –11 гласа и „Против” – 0 гласа,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да отхвърли Проекта за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание, № 654-02-30, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума