Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-62 от 16.12.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма в Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, № 602-02-44, внесен от Министерски съвет на 1 декември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма в Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, № 602-02-44, внесен от Министерски съвет на 1 декември 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 декември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма в Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм.
  Законопроектът беше представен от министъра на туризма Николина Ангелкова. Ратифицирането на Споразумението за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм е правната основа за провеждането на конгреса. Самото споразумението е стандартен документ, който Световната организация по туризъм към ООН подписва с всяка една от страните при организиране на съвместни събития, поради задължителната арбитражната клауза и изискванията и мерките, наложени от специализираните агенции на организацията.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма в Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, № 602-02-44, внесен от Министерски съвет на 1 декември 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума