Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
04/11/2015, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 502-01-84, внесен от Министерски съвет на 13 октомври 2015 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-113, внесен от Петър Славов, Вили Лилков и Настимир Ананиев на 10 юни 2015 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума